Home   Het overzicht
Diensten   Wat zijn de mogelijkheden voor uw bedrijf
Profiel   Waar staat Buijs Buijs voor
Downloads   Formulieren
Klanten   Een divers klantenbestand
Kantoor   Ons pand in Beesd heeft een rijke geschiedenis
Contact   Neem gerust contact met ons op voor meer informatie
Algemene voorwaarden

Door deze link aan te klikken kunt u onze algemene voorwaarden downloaden.

 

Klachten

Door deze link aan te klikken kunt u onze klachtenregeling downloaden.

 

Daarnaast kunt u hieronder ook de verordering gedragscode AA-accountant en de accountant verklaard downloaden.

 

Buijs Buijs Accountants en Fiscalisten B.V.

Per 25 mei 2018 geldt overall in de Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de “Wet bescherming persoonsgegevens”. Het doel van de AVG is individuen controle te geven over de verwerking van hun eigen persoonsgegevens. De AVG legt aan partijen die persoonsgegevens verwerken verschillende verplichtingen op afhankelijk van de rol die zij bij de verwerking vervullen. Buijs Buijs Accountants en Fiscalisten B.V. vervult verschillende rollen ten aanzien van de persoonsgegevens die zij verwerkt.

 

Buijs Buijs Accountants en Fiscalisten B.V. als verwerkingsverantwoordelijke

Voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verwerken over onze klanten (voor zover dit natuurlijke personen zijn), hun medewerkers, bezoekers van onze website dienen wij te worden aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke. Wij bepalen immers conform de bepalingen van de AVG het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld het factuuradres van een klant vast om hem een factuur te kunnen sturen en als iemand heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, leggen wij het e-mailadres van deze persoon vast zodat wij hem de nieuwsbrief ook daadwerkelijk kunnen sturen.

Bij de verwerking van de hierboven bedoelde persoonsgegevens moeten wij ons houden aan de verplichtingen die de AVG oplegt aan verwerkingsverantwoordelijken. De wijze waarop wij dit doen, leest u in onze Privacyverklaring.

Buijs Buijs Accountants en Fiscalisten B.V. als verwerker
Voor wat betreft de administratiegegevens die onze klanten aan ons verstrekken, dient Buijs Buijs Accountants en Fiscalisten B.V. te worden aangemerkt als verwerker en de klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. 

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers dienen op grond van de AVG een schriftelijke overeenkomst te sluiten waarin de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker conform de eisen van de AVG wordt geregeld. Deze overeenkomst is verder vormvrij. Wij hebben ervoor gekozen deze zogenaamde verwerkersovereenkomst ter ondertekening op te sturen naar onze klanten. De inhoud van de verwerkers- overeenkomst die wij aangaan met onze klanten vindt u in de Bijlage Verwerkersovereenkomst..