Home   Het overzicht
Diensten   Wat zijn de mogelijkheden voor uw bedrijf
Profiel   Waar staat Buijs Buijs voor
Downloads   Formulieren
Klanten   Een divers klantenbestand
Kantoor   Ons pand in Beesd heeft een rijke geschiedenis
Contact   Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

Jaarrekeningen

De jaarrekening is de financiële verantwoording van uw bedrijf. Het document is een belangrijke bron van informatie. Voor u, maar ook voor de belastingdienst of uw bank. Het samenstellen van de jaarrekening doen wij op een transparante wijze in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Bovendien krijgt u een uitgebreide analyse van de financiële positie van uw onderneming en de behaalde resultaten in vergelijking met de resultaten over de vorige periode of de branchecijfers. Zo weet u tijdig waar en wanneer u moet bijsturen.

Bijzondere verklaringen

Soms heeft u een bijzondere verklaring nodig. Bijvoorbeeld een verantwoording van uw jaarrekening, het verzekerd belang, een subsidieafrekening of de inbreng van een eenmanszaak in een BV.

Financieringen

Hoe stevig is uw ondernemingsplan? Hoe gedegen zijn uw overeenkomsten? Hoe kunt u onroerend goed financieren? Buijs Buijs adviseert u graag over deze zaken.

Bedrijfsovernames

U wilt een bedrijf overnemen en zeker weten dat u geen kat in de zak koopt? Schakel dan Buijs Buijs in voor een due dillenge onderzoek: een (uitgebreid) boekenonderzoek waarin ook wordt gekeken of er geen juridische, fiscale of andere problemen zijn. Wilt u weten wat een bedrijf waard is? Op basis van bedrijfseconomische modellen bepalen wij een bandbreedte van de waarde van de onderneming.

Ons motto is: als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.

Adviesopdrachten

Naast het samenstellen van de jaarrekening, is Buijs Buijs er ook voor advisering op alle andere financiële terreinen. Wij vormen een logische gesprekspartner van het management en de directie.

Loonadministratie

De laatste jaren is de wet- en regelgeving op het gebied van loon- en salarisadministratie steeds complexer geworden. De salarisadministratie moet tijdig en betrouwbaar worden uitgevoerd. Dat legt een grote druk op uw organisatie. Veel ondernemers besteden dit daarom liever uit.

Advisering personeelsbeleid

Hoe gaat u om met de continu veranderende wetgeving rondom de sociale verzekeringen? Wat zijn de wettelijke en fiscale aspecten van pensioen, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en personeelsregelingen?

Financiële administratie

Buijs Buijs kan u op veel manieren terzijde staan bij het organiseren van uw financiële administratie. Voor een helder inzicht in de stand van zaken én concrete sturingsinformatie en ondersteuning. Zo houdt u altijd de vinger aan de pols.